ഫുമ്മാ കോട്ടക്കൽ ഏരിയ കൺവൻഷൻ SSM ഹാളിൽ നടന്നു

ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് &മർച്ചൻ്റ്സ് വെൽഫയർ അസ്സോസിയേഷൻ കോട്ടക്കൽ ഏരിയ കൺവൻഷൻ കോളേജ് പടി SSM ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി മൻഹർ ഉദ്ഘാടനം

Read More